Vasiyet | vasiyet.net

domaini hemen al
Vasiyet

Vasiyet.net

Domaini Almak İçin Tıklayınız.
domaini hemen al
İletişim İçin Tıklayınız.
mail:mfozpay@gmail.com
Telefon:0505 706 47 25

Hadislerle Vasiyet , Vasiyet sualleri ve cevapları ? Vasiyet.net ile yapılabilecekler !

Dinimizde vasiyet önemli bir icraattir ve sevabı vardır. Ölmeden önce her inanan vasiyet etmelidir.
Vasiyet hadislerde şu şekilde belirtilmiştir.
Her müslüman, ölüm hastalığında bir vasiyet yazmalıdır. Bir kimse vasiyetini iptal edebilir. Vasiyetini inkâr etmesi iptal olmaz. Vasiyeti kabûl eden, öldükten sonra reddedemez. (Abdülhakîm-i Arvâsî)
Îmâ ile dahî kılması mümkün iken, kılmadan ölüm hâline gelen kimsenin, namazlarının keffâreti yapılması için vasiyet etmesi lâzımdır. (Halebî)
Anlatılan hadisler :
# Sa’d b. Ebu Vakkas şöyle anlatmaktadır:
Veda haccında ölüm tehlikesi geçirdiğim hastalığımda Hz. Peygamber (a.s.) beni ziyaret etti.
- Ben: Ey Allah’ın Resulü! Hastalık ve ağrılarım bu dereceye varmıştır. Ben varlıklı bir insanım. Bir tek kızımdan başka varisim yoktur. Bu yüzden malımın üçte ikisini tasadduk edeyim mi? diye sordum.
- Hz. Peygamber: “Hayır,” cevabını verdi.
- Ben: Yarısını edeyim mi? dedim.
-Hz. Peygamber yine: “Hayır” dedi ve: “Üçte birini tasadduk et, üçte bir de çoktur. Ey Sa’d! Senin, varislerini zengin bırakman, onları muhtaç ve halka ellerini açar bir halde bırakmandan daha iyidir. Ey Sa’d! Allah rızası için yaptığın her harcamanın karşılığını mutlaka alacaksın. Hatta (yemek yerken) hanımının ağzına koyduğun bir lokmadan da ecir alacaksın” buyurdu.
- Ben devamla: Ey Allah’ın Resulü! (Siz Medine’ye döneceksiniz de) ben burada dostlarımdan geride mi kalacağım? diye sordum.
-Hz. Peygamber: “Hayır, sen geriye bırakılmayacaksın. (Eğer burada kalır da) iyi amel yaparsan elbette onunla merteben yükselir. Belki de burada uzun süre kalırsın da birtakım kimseler senden faydalanır; bazı kimseler de zarar görür. Rabbim! Ashabımın hicretini tamamla, onları gerisin geri çevirme. Ancak, çaresiz olan Sa’d b. Havle’dir,” buyurdu. Ravi: Sa’d b. Havle’nin Mekke’de ölmesinden dolayı Hz. Peygamber’in ona çok üzüldüğünü söylemiştir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3076
# İbn Abbas (r.a.) şöyle anlatır:
İnsanlar vasiyetin miktarını üçte birden dörtte bire indirseler iyi olur. Çünkü Hz. Peygamber (a.s.): “Malınızın (sadece) üçte birini bağışlayın. Aslında üçte bir dahi çoktur” buyurmuştur.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3080
# İbn Ömer’in (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir müslümanın bir şey vasiyet etmek istediği halde onu yazılı halde yanında bulundurmadan iki gece geçirmesi doğru değildir.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 3074>br/>Vasiyet.net alan adı jenerik bir alan adıdır. Bu sitede Vasiyet ve vasiyet name ile ilgili özel içerikli bir site yapabileceğiniz gibi dini yada hayallerinizdeki bir marka sitesi olarak kullanabilirsiniz.
domaini hemen al

Vasiyet nedir ? Vasiyet nasıl yazılır ? Vasiyet etmek ne demektir ?

Vasiyet : Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şeylere verilen addır. Peki vasiyet nasıl yazılır, vasiyet nasıl olmalıdır, vasiyet nasıl yazılmalıdır ?
Her Müslüman ölmeden önce vasiyetini yazmalıdır. Müslümanın ölüm hastalığında vasiyetini yazması vaciptir ( Dinimizde farzdan sonraki ) Sağlığında vasiyetini yazıp yanında taşımak ise müstehaptır( yapılması sevaplı olan ).
Vasiyette evlatlara ve yakın dostlara gerçek dünya anlatılmalı ve dünyanın nimetlerinin onları yanıltması gerektiği , kimselerin hakkına girmemeleri gerektikleri özellikle bildirilmeldir. Ayrıca vasiyetlerde kişinin ölümünden sonraki mal paylaşımı da yapılabilir.
Vasiyet eden kadın, erkek malının tamamını vasiyet edebilir. Vasiyette bir sınır yoktur ancak paylaşım yapılırken adil davranmak adil davranmak Allah katında önemlidir. Hacca gidemeden vefat eden kişi yerime vekil gönderin şeklinde vasiyet edebilir.
Kişinin ölmeden önce organlarımı ben ölünce müslaman ve ihtiyacı olan kimseye verin demesi caizdir. Dinimizce bunda bir problem yoktur. Vasiyetin en az 1/3 ünü yapmak vaciptir. Dine uygun olmayan , saçma sapan vasiyetler yerine getirilmez bu vasiyetlerin dinimizde bir hükmü bulunmamaktadır.